Vienotais pieraksts: +371 67000610

Topogrāfiskā plāna izstrāde Linezera ielā 3, Rīgā

Izsludināšanas datums:
23.07.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Topogrāfiskā plāna izstrāde Linezera ielā 3, Rīgā
Iesniegšanas termiņš:
29.07.2021
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas vadītājs Edgars Pudzis, edgars.pudzis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 29.jūlijs, plkst. 16:30 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv, ar norādi "Topogrāfiskā plāna izstrāde Linezera ielā 3, Rīgā”;