Vienotais pieraksts: +371 67000610

Topogrāfiskā plāna izstrāde Hipokrāta ielā 2, Rīgā (2021.gads)

Izsludināšanas datums:
09.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Topogrāfiskā plāna izstrāde Hipokrāta ielā 2, Rīgā (2021.gads)
Iesniegšanas termiņš:
16.04.2021
Kontaktpersonas:
E.Pudzis, Būvniecības daļas vadītājs, tālr.:26005064, e-pasts: edgars.pudzis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 16.aprīlim, plkst. 16:30 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Topogrāfiskā plāna izstrāde Hipokrāta ielā 2, Rīgā (2021.gads)”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.