Vienotais pieraksts: +371 67000610

Teritorijas labiekārtošana Hipokrāta ielā 2

Izsludināšanas datums:
01.07.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Teritorijas labiekārtošana Hipokrāta ielā 2
Iesniegšanas termiņš:
11.07.2022
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas Remontu un garantiju nodaļas vadītājs Rūdolfs Šķēle, rudolfs.skele@aslimnica.lv un Informācijas un klientu atbalsta servisa vadītāja Linda Broka-Freimane, Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv
Pielikumi:
Komentāri:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada11.jūlijs, plkst. 16:30 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv. Norāde: cenu aptaujai "Teritorijas labiekārtošana Hipokrāta ielā 2"