Vienotais pieraksts: +371 67000610

Teritorijas Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā labiekārtošanas pakalpojuma iegāde

Izsludināšanas datums:
08.02.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Teritorijas Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā labiekārtošanas pakalpojuma iegāde
Iesniegšanas termiņš:
15.02.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Būvniecības daļas Remontu un garantiju nodaļas vadītājs Rūdolfs Šķēle, e-pasts: rudolfs.skele@aslimnica.lv, tālr. Nr. 29488424; SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Informācijas un klientu atbalsta servisa vadītāja Linda Broka-Freimane, e-pasts: Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv, tālr. Nr. 29461700.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 15. februārim plkst.15:00, ar norādi: "Teritorijas Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā labiekārtošanas pakalpojuma iegāde".