Vienotais pieraksts: +371 67000610

Televizora displeja iegāde

Izsludināšanas datums:
05.01.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Televizora displeja iegāde
Iesniegšanas termiņš:
12.01.2024
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, IT un infrastruktūras daļas datu bāzes administrators Eduards Aļševskis, e-pasts: eduards.alsevskis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 12. janvārim plkst. 13:00 ar norādi "Televizora displeja iegāde".