Vienotais pieraksts: +371 67000610

Taksometru pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot mobilo aplikāciju

Izsludināšanas datums:
23.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Taksometru pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot mobilo aplikāciju
Iesniegšanas termiņš:
30.09.2020
Kontaktpersonas:
Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja, I. Rutkovska , tālr. 28279371.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 30. septembrim, plkst. 15:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Taksometru pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot mobilo aplikāciju".