Vienotais pieraksts: +371 67000610

Svaru iegāde

Izsludināšanas datums:
06.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Svaru iegāde
Iesniegšanas termiņš:
13.08.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas ierīču daļas vadītājs, Dainis Siliņš, tālr. 29571745.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 13. augustam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Svaru iegāde".