Vienotais pieraksts: +371 67000610

Svari guļošiem pacientiem

Izsludināšanas datums:
21.02.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Svari guļošiem pacientiem
Iesniegšanas termiņš:
28.02.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Agnija Praškeļeviča, kontaktinformācija: Mob. tel. +371 26129712, e-pasts: agnija.praskelevica@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 28. februārim plkst.13:00 ar norādi: "Svari guļošiem pacientiem".