Vienotais pieraksts: +371 67000610

Substanču piegāde

Izsludināšanas datums:
25.07.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Substanču piegāde
Iesniegšanas termiņš:
28.07.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” „Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītāja Agneta Lindmane, tālr. 67014556; 29330971, e-pasts: agneta.lindmane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 28. jūlijam plkst.13:00 ar norādi: "Substanču piegāde".