Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sterilo uzroču piegāde

Izsludināšanas datums:
10.07.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Sterilo uzroču piegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.07.2020
Kontaktpersonas:
Aptiekas dienesta vadītājs Rolands Karvonens, tālr. +371 67042022; +37129726736.
Komentāri:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 24.07.2020. Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 24. jūlijam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Sterilo uzroču piegāde".