Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Gaiļezers” siltummezglu atjaunošana

Izsludināšanas datums:
29.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra “Gaiļezers” siltummezglu atjaunošana
Iesniegšanas termiņš:
10.05.2021
Kontaktpersonas:
A.Meždreijs, Stacionāra “Gaiļezers” Tehniskās atbalsta daļas Vecākais meistars, tālr. 29246937
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 10.maijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Stacionāra “Gaiļezers” siltummezglu rekonstrukcija”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kab.