Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Gaiļezers” 8 liftu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana

Izsludināšanas datums:
20.05.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra “Gaiļezers” 8 liftu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
26.05.2020
Kontaktpersonas:
Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja I. Rutkovska, tālr. 28279371.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 26. maijam, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Stacionāra “Gaiļezers” 8 liftu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”. Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Stacionāra “Gaiļezers” 8 liftu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana".