Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana

Izsludināšanas datums:
21.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
26.10.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Rauls Ošenieks, Īpašuma nomas speciālists, tālr. 25425252; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 26. oktobra, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”. Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošo elektronisko parakstu; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.