Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Stacionāra “Biķernieki” Būvkonstrukcijas daļas ekspertīzes veikšana

Izsludināšanas datums:
04.06.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
“Stacionāra “Biķernieki” Būvkonstrukcijas daļas ekspertīzes veikšana
Iesniegšanas termiņš:
08.06.2020
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas Būvprocesa vadītāja I.Priedīte-Grūbe, e-pasta adrese - inga.priedite-grube@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informējam Jūs, ka cenu aptaujas dokumenti ir pieejami šeit: https://failiem.lv/u/rpc43k4h. Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 8. jūnijam, plkst. 16:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi “Stacionāra “Biķernieki” Būvkonstrukcijas daļas ekspertīzes veikšana”. Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi “Stacionāra “Biķernieki” Būvkonstrukcijas daļas ekspertīzes veikšana".