Vienotais pieraksts: +371 67000610

SMS pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
17.03.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
SMS pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
24.03.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” IT projektu vadītāja Agija Norkusa , tālr. 28361272, e-pasts: agija.norkusa@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 24. marta pulksten 17:00, ar norādi: "Cenu aptauja "SMS pakalpojuma nodrošināšana"".