Vienotais pieraksts: +371 67000610

Slīdpalaga iegāde

Izsludināšanas datums:
23.11.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Slīdpalaga iegāde
Iesniegšanas termiņš:
30.11.2021
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 67042552, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 30.novembrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Slīdpalaga iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Slīdpalaga iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.