Vienotais pieraksts: +371 67000610

Slāpekļa pārnēsājama balona iegāde Ambulatorai nodaļai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”

Izsludināšanas datums:
05.02.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Slāpekļa pārnēsājama balona iegāde Ambulatorai nodaļai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”
Iesniegšanas termiņš:
09.02.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis Eduards Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 9. februārim plkst.16:00 ar norādi: "Slāpekļa pārnēsājama balona iegāde Ambulatorai nodaļai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs".