Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sienas elektrisko rokas žāvētāju iegāde

Izsludināšanas datums:
12.12.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Sienas elektrisko rokas žāvētāju iegāde
Iesniegšanas termiņš:
16.12.2022
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Tehniskās atbalsta nodaļas ”Latvijas Infektoloģijas centrs’” tehniskais vadītājs Māris Zirdziņš, tālr. 29175585, e-pasts: Maris.Zirdzins@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 16. decembrim plkst.17:00, ar norādi: "Sienas elektrisko rokas žāvētāju iegāde"