Vienotais pieraksts: +371 67000610

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru grīdas paklāju noma un maiņa

Izsludināšanas datums:
09.09.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru grīdas paklāju noma un maiņa
Iesniegšanas termiņš:
13.09.2021
Kontaktpersonas:
G. Blumbahs, Tehniskā atbalsta daļas vadītājs, tālr. +371 67042831, e-pasts: gatis.blumbahs@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 13. septembrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāru grīdas paklāju noma un maiņa”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.