Vienotais pieraksts: +371 67000610

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā esošo transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana

Izsludināšanas datums:
15.07.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā esošo transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
02.08.2021
Kontaktpersonas:
R. Zalcmanis, Loģistikas nodaļas vadītājs, tālr. 26450431, e-pasts roberts.zalcmanis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 2. augustam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā esošo transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.