Vienotais pieraksts: +371 67000610

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” transportlīdzekļu apdruka

Izsludināšanas datums:
08.02.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” transportlīdzekļu apdruka
Iesniegšanas termiņš:
18.02.2022
Kontaktpersonas:
Loģistikas nodaļas vadītājs R.Zalcmanis, tālr. 26450431, e-pasts: roberts.zalcmanis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 18. februārim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” transportlīdzekļu apdruka”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.