Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas perspektīvās attīstības vīzijas izstrāde

Izsludināšanas datums:
19.01.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas perspektīvās attīstības vīzijas izstrāde
Iesniegšanas termiņš:
28.01.2022
Kontaktpersonas:
par tehnisko specifikāciju – Būvniecības daļas Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne-Sekundo, tālr. +371 26825755; par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022.gada 28. janvārim, plkst. 16:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas perspektīvās attīstības vīzijas izstrāde”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.