Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reprezentācijas materiālu iegāde

Izsludināšanas datums:
11.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Reprezentācijas materiālu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
18.09.2020
Kontaktpersonas:
Sabiedrisko attiecību daļas Komunikācijas speciālists, Mārtiņš Vilcāns, tālr. 6704 2312.
Komentāri:
Informācijai! Tika veikti precizējumi Tehniskajā specifikācijā. Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 18. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Reprezentācijas materiālu iegāde".