Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi

Izsludināšanas datums:
12.11.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi
Iesniegšanas termiņš:
17.11.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs Ģirts Šķenders, tālr. +371 29386929; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 17.novembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.