Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi

Izsludināšanas datums:
15.04.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi
Iesniegšanas termiņš:
24.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Ģirts Šķenders, tālr. 29178408.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 24. aprīlim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Reaģentu piegāde imūnķīmiskai testēšanai ar hemiluminescences metodi".