Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reaģentu iegāde

Izsludināšanas datums:
09.07.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Reaģentu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
16.07.2021
Kontaktpersonas:
V. Miķelsons, Patoloģijas centra vadītājs, tālr. 67536070, e-pasts: valdis.mikelsons@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 16.jūlijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Reaģentu iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Reaģentu iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.