Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “Siemens Healthcare” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, remonti un rezerves daļas_1

Izsludināšanas datums:
18.01.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “Siemens Healthcare” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, remonti un rezerves daļas_1
Iesniegšanas termiņš:
25.01.2021
Kontaktpersonas:
Olga Kutjuna, Medicīnas ierīču daļas medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists tālr.+ 371 67041066
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 25. janvārim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ražotāja “Siemens Healthcare” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, remonti un rezerves daļas_1”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Ražotāja “Siemens Healthcare” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, remonti un rezerves daļas_1"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.