Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja „BK Medical” iekārtu servisa apkalpošana un tehniskā uzraudzība

Izsludināšanas datums:
04.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja „BK Medical” iekārtu servisa apkalpošana un tehniskā uzraudzība
Iesniegšanas termiņš:
10.08.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tel . 67042674.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 10. augustam, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ražotāja „BK Medical” iekārtu servisa apkalpošana un tehniskā uzraudzība".