Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “Bio-Rad Laboratories, Inc.” medicīnas iekārtu tehnisko apkopju, darbības un funkcionālo pārbaužu veikšana

Izsludināšanas datums:
06.05.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “Bio-Rad Laboratories, Inc.” medicīnas iekārtu tehnisko apkopju, darbības un funkcionālo pārbaužu veikšana
Iesniegšanas termiņš:
20.05.2022
Kontaktpersonas:
Olga Kutjuna, Vecākais medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists, Tel.: 67041066, Epasts: olga.kutjuna@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 20. maijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ražotāja "Bio-Rad Laboratories, Inc." medicīnas iekārtu tehnisko apkopju, darbības un funkcionālo pārbaužu veikšana”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab