Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi

Izsludināšanas datums:
07.02.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
Iesniegšanas termiņš:
14.02.2022
Kontaktpersonas:
Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, aija.jekabsone@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 14. februārim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.