Vienotais pieraksts: +371 67000610

Radioaktīvo ūdeņu slēgtās tvertnes remonts

Izsludināšanas datums:
05.02.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Radioaktīvo ūdeņu slēgtās tvertnes remonts
Iesniegšanas termiņš:
12.02.2021
Kontaktpersonas:
Raimonds Dreimanis Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs, Tālr.: 67042236, e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 12. februārim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Radioaktīvo ūdeņu slēgtās tvertnes remonts”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Radioaktīvo ūdeņu slēgtās tvertnes remonts"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.