Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta vadības ārpakalpojuma sniegšana ERAF projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” Nr.9.3.2.0/17/I/004 īstenošanai

Izsludināšanas datums:
04.10.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Projekta vadības ārpakalpojuma sniegšana ERAF projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” Nr.9.3.2.0/17/I/004 īstenošanai
Iesniegšanas termiņš:
11.10.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Administratīvā direktore Iveta Akmentiņa, tālrunis: 6704 1056, e-pasts: iveta.akmentina@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 11. oktobrim plkst. 16:30 ar norādi: "Projekta vadības ārpakalpojuma sniegšana ERAF projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” Nr.9.3.2.0/17/I/004 īstenošanai".