Vienotais pieraksts: +371 67000610

Plotegrieztu uzlīmju noņemšana no grīdas

Izsludināšanas datums:
20.08.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Plotegrieztu uzlīmju noņemšana no grīdas
Iesniegšanas termiņš:
24.08.2021
Kontaktpersonas:
L.Broka – Freimane, Klientu apkalpošanas procesu vadītāja, tālr.: 29461700, e-pasts:linda.broka-freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 24. augustam, plkst. 12:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Plotegrieztu uzlīmju noņemšana no grīdas”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Plotegrieztu uzlīmju noņemšana no grīdas"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.