Vienotais pieraksts: +371 67000610

Perfūzijas un infūzijas sūkņu funkcionālā pārbaude

Izsludināšanas datums:
04.11.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Perfūzijas un infūzijas sūkņu funkcionālā pārbaude
Iesniegšanas termiņš:
09.11.2021
Kontaktpersonas:
Iveta Račko, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists, tālr: 67041076, e-pasts: iveta.racko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 9.novembrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Perfūzijas un infūzijas sūkņu funkcionālā pārbaude”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.