Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par vadu un kabeļu aizsargu iegādi un piegādi

Izsludināšanas datums:
22.11.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par vadu un kabeļu aizsargu iegādi un piegādi
Iesniegšanas termiņš:
26.11.2021
Kontaktpersonas:
Tehniskās atbalsta nodaļas ‘’Gaiļezers’’ Tehniskā vadītāja V. Makuševa , tālr. 26863096, e-pasts - valentina.makuseva@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 26. novembrim plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Par vadu un kabeļu aizsargu iegādi un piegādi ”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.