Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana

Izsludināšanas datums:
16.09.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
23.09.2022
Kontaktpersonas:
Jānis Muzikants, tālr. 67041055, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv .
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 23. septembrim plkst.11:00, ar norādi "Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana".