Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana

Izsludināšanas datums:
28.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana
Iesniegšanas termiņš:
01.09.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja vietniece Sanita Lauceniece, tālrunis: +371 67042336, e-pasts: sanita.lauceniece@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 1. septembrim plkst. 10:00 ar norādi: "Par Ukrainas civiliedzīvotāju (pacientu) medicīnisko transportēšanu no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un ar to saistīto papildus pakalpojumu sniegšana".