Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par specializētajiem transporta pakalpojumiem cilvēku ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem pārvadāšanai

Izsludināšanas datums:
30.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par specializētajiem transporta pakalpojumiem cilvēku ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem pārvadāšanai
Iesniegšanas termiņš:
04.11.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Irīna Rutkovska, Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja, tālr.: 28279371; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv.