Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par Covid-19 testēšanai nepieciešamo ātro molekulāri bioloģisko testu ārkārtas piegādi

Izsludināšanas datums:
24.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/54MK
Iepirkuma priekšmets:
Par Covid-19 testēšanai nepieciešamo ātro molekulāri bioloģisko testu ārkārtas piegādi
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2020
Kontaktpersonas:
par tehnisko specifikāciju - Sergejs Ņikišins, tālr. 29949994, e-pasts - sergejs.nikisins@aslimnica.lv par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Pielikumi:
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt līdz 2020.gada 29.aprīlim, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Par Covid-19 testēšanai nepieciešamo ātro molekulāri bioloģisko testu ārkārtas piegādi". Piedāvājums var netikt parakstīts ar drošo elektronisko parakstu.