Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā

Izsludināšanas datums:
18.06.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā
Iesniegšanas termiņš:
28.06.2021
Kontaktpersonas:
L.Broka – Freimane, Informācijas un klientu atbalsta servisa vadītāja , tālr.: 29461700, e-pasts:linda.broka-freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 28. jūnijam plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.