Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā

Izsludināšanas datums:
20.07.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā
Iesniegšanas termiņš:
23.07.2021
Kontaktpersonas:
Linda Broka-Freimane, Klientu apkalpošanas procesu vadītāja, Tālrunis: 29461700, e-pasts: Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 23. jūlijam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Pagaidu informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.