Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā

Izsludināšanas datums:
11.11.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā
Iesniegšanas termiņš:
16.11.2021
Kontaktpersonas:
Informācijas un klientu atbalsta servisa vadītāja, Linda Broka-Freimane, tālr: 29461700. e-pasts: Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 16. novembrim, plkst. 16:30 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāra Gaiļezers teritoriju kopumā”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāra Gaiļezers teritoriju kopumā"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.