Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā

Izsludināšanas datums:
01.11.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā
Iesniegšanas termiņš:
08.11.2022
Kontaktpersonas:
Linda Broka-Freimane, tālrunis: 29461700, e-pasts: Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 8. novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Pagaidu āra informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru ārtelpā".