Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pacientu pozicionēšanas balstu iegāde

Izsludināšanas datums:
02.11.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pacientu pozicionēšanas balstu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
09.11.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Beāte Banga, tālr. +371 25403628.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 9. novembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi " Pacientu pozicionēšanas balstu iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi " Pacientu pozicionēšanas balstu iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.