Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pacientu identifikācijas aproču iegāde

Izsludināšanas datums:
04.04.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Pacientu identifikācijas aproču iegāde
Iesniegšanas termiņš:
13.04.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” IT projektu vadītāja Agija Norkusa , tālr. 28361272, e-pasts agija.norkusa@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 13. aprīlim pulksten 15:00, ar norādi: "Pacientu identifikācijas aproču iegāde".