Vienotais pieraksts: +371 67000610

Optikas moduļi

Izsludināšanas datums:
13.12.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Optikas moduļi
Iesniegšanas termiņš:
20.12.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcs ” Galvenais datortīkla administrators Roberts Rāzna, e-pasts: roberts.razna@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 20. decembrim plkst.13:00 ar norādi: "Optikas moduļi".