Vienotais pieraksts: +371 67000610

O-ring blīvju iegāde

Izsludināšanas datums:
14.06.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
O-ring blīvju iegāde
Iesniegšanas termiņš:
20.06.2022
Kontaktpersonas:
Eduards Kurmakajevs, Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis, Mob.tālr. 29138380, e-pasts: eduards.kurmakajevs@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022.gada 20. jūnijam , plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi ,,O-ring blīvju iegāde" ; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.