Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nomas automašīna SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām

Izsludināšanas datums:
27.07.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Nomas automašīna SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām
Iesniegšanas termiņš:
03.08.2022
Kontaktpersonas:
Loģistikas nodaļas vadītājs R. Zalcmanis, tālr. 26450431
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 3.augustam, plkst.15:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Nomas automašīna SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.