Vienotais pieraksts: +371 67000610

No slimnīcas izrakstīto pacientu ar kustību traucējumiem nogādāšanas dzīvesvietā pakalpojums

Izsludināšanas datums:
18.01.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
No slimnīcas izrakstīto pacientu ar kustību traucējumiem nogādāšanas dzīvesvietā pakalpojums
Iesniegšanas termiņš:
30.01.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītāja I. Rutkovska, tālr. 28279371, e-pasts: Irina.Rutkovska@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 30. janvārim plkst.13:00, ar norādi: "No slimnīcas izrakstīto pacientu ar kustību traucējumiem nogādāšanas dzīvesvietā pakalpojums".