Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nekustamā īpašuma (zemesgabala) noma transportlīdzekļu stāvlaukuma ierīkošanai un apsaimniekošanai

Izsludināšanas datums:
24.09.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Nekustamā īpašuma (zemesgabala) noma transportlīdzekļu stāvlaukuma ierīkošanai un apsaimniekošanai
Iesniegšanas termiņš:
29.09.2021
Kontaktpersonas:
Īpašuma nomas speciālis R.Ošenieks, tālr. 67303105, e-pasts: rauls.osenieks@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 29. septembrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Nekustamā īpašuma (zemesgabala) noma transportlīdzekļu stāvlaukuma ierīkošanai un apsaimniekošanai”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.